Skript

Nedanstående skript är skapade i utvecklingsmiljöer som Visual Studio och NetBeans m.fl. och är gratis att ladda ner och använda.

C# med T-SQL
Filnamn: Uppackad diskstorlek: Uppladdat: Beskrivning:
Bloggsystem1.0.zip 129 MB 2016-11-06 Ett bloggsystem i C# med ASP.NET, Entity Framework och Transact-SQL. Bloggsystemet tillhandahåller ett responsivt användargränssnitt med en adminsektion med CRUD-funktionalitet för blogginlägg, bloggkategorier, bloggkommentarer samt användaruppgifter. En admin/skribent ges vidare full redigeringsmöjlighet över blogginlägg m.h.a. HTML-editorn TinyMCE. Ytterligare funktioner som tillhandahålls är mejlfunktion för utskick av nytt lösenord, sök- och filtreringsfunktion för blogginlägg, m.m.

PHP med MySQL
Filnamn: Uppackad diskstorlek: Uppladdat: Beskrivning:
Email1.0.zip 57 KB 2015-08-05 Ett mejlskript i PHP för att kunna skicka mejl via formulär från en webbsida. Skriptet har felhantering för formulärsfält samt skickar med avsändarens IP-adress.
Guestbook1.0.zip 86 KB 2015-08-05 En gästbok i PHP och MySQL med funktioner som sidnumrering och spamskydd.
Login1.0.zip 61 KB 2015-08-05 Ett loginsystem i PHP och MySQL med stöd för lösenordskryptering.
News1.0.zip 119 KB 2016-03-26 Ett nyhetsskript i PHP, JavaScript och MySQL med en adminsektion för nyhetsredigering.