Skript

Nedanstående skript är skapade i utvecklingsmiljöer som Visual Studio och NetBeans m.fl. och är gratis att ladda ner och använda.

OBS! Då dessa gratisskript är skapade som rena studie- och hobbyprojekt ansvarar jag inte för eventuella säkerhetsluckor. De uppdateras av mig i mån om tid och är helt valfria att använda för de som vill. Vidare har jag valt att hålla koden välkommenterad med syftet att de som vill lära sig programmera själva ska få bättre möjlighet att sätta sig in i koden. Med detta sagt - varsågoda och slit dem med hälsan! :-)

C# med T-SQL
Filnamn: Uppackad diskstorlek: Uppladdat: Beskrivning:
Bloggsystem1.0.zip 129 MB 2016-11-06 Ett bloggsystem i C# med ASP.NET, Entity Framework och Transact-SQL. Bloggsystemet tillhandahåller ett responsivt användargränssnitt med en adminsektion med CRUD-funktionalitet för blogginlägg, bloggkategorier, bloggkommentarer samt användaruppgifter. En admin/skribent ges vidare full redigeringsmöjlighet över blogginlägg m.h.a. HTML-editorn TinyMCE. Ytterligare funktioner som tillhandahålls är mejlfunktion för utskick av nytt lösenord, sök- och filtreringsfunktion för blogginlägg, m.m.

PHP med MySQL
Filnamn: Uppackad diskstorlek: Uppladdat: Beskrivning:
Email1.0.zip 57 KB 2015-08-05 Ett mejlskript i PHP för att kunna skicka mejl via formulär från en webbsida. Skriptet har felhantering för formulärsfält samt skickar med avsändarens IP-adress.
Guestbook1.0.zip 86 KB 2015-08-05 En gästbok i PHP och MySQL med funktioner som sidnumrering och spamskydd.
Login1.0.zip 61 KB 2015-08-05 Ett loginsystem i PHP och MySQL med stöd för lösenordskryptering.
News1.0.zip 119 KB 2016-03-26 Ett nyhetsskript i PHP, JavaScript och MySQL med en adminsektion för nyhetsredigering.