Om sidan

Kodspråk:Valid HTML5, valid CSS3, jQuery, JavaScript, PHP.
Grafik:Adobe Photohop CS5.
Upplösning:Anpassad för samtliga enheter med hjälp av Bootstrap 3.